Vaš stručni Prevoditelj

Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje.

Konferencijsko ili simultano prevođenje i prevoditelji.

Simultani / konferencijski prevoditelji istodobno slušaju izlaganje i izgovaraju prijevod na zadani broj ciljnih jezika. Simultano prevođenje je vrsta usmenog prevođenja koje je najprikladnije prilikom organizacije raznih konferencija, simpozija, sajmova ili prezentacija za veći broj ljudi. Takvo prevođenje zahtijeva najintenzivniju koncentraciju, te se zato simultani i konferencijski prevoditelji u paru ili timu izmjenjuju svakih 20-30 minuta. Sudionici na skupu na svojim prijamnicima odabiru kanal s prijevodom na jezik koji razumiju. Najveća prednost simultanog ili konferencijskog prevođenja je ušteda vremena obzirom da prijevod teče istodobno s izvornim izlaganjem i nema usporavanja tijeka događaja. Za pružanje usluge simultanog prevođenja potrebno je osigurati opremu za simultano prevođenje (kabine za prevoditelje, slušalice, mikrofone…) koju u slučaju potrebe ABIS d.o.o. može osigurati.

Konsekutivni prijevod - konsekutivno prevođenje.

Konsekutivni prijevod je vrsta prijevoda u kojem prevoditelj reproducira prevedeni tekst na ciljani zadani jezik u trenutku kada govornik pravi predah u svom izlaganju, pri čemu prevoditelj ponekad koristi pisane bilješke koje je prethodno zapisao u svoj podsjetnik. Konsekutivni prijevod najprikladniji je za seminare, okrugle stolove, prezentacije i druge vrste poslovnih sastanaka. Konsekutivni prevoditelji u potpunosti se prilagođavaju stilu i dinamici izlaganja svakog govornika, te moraju biti pouzdani, precizni, brzi i snalažljivi. Ako je riječ o prevođenju pred javnim sudom ili u pravnim postupcima, nužno je da prevoditelj bude i sudski tumač. Profesionalnost i veliko iskustvo naših prevoditelja osigurat će Vam uspjeh u poslovnim sastancima, pri ugovaranju novih poslova sa stranim poslovnim partnerima.