Prevoditelj

Vrhunske prevoditeljske usluge

Stručni pisani prijevodi, lektura i korektura

Prevoditelj.com će osigurati stručno i kvalitetno pisano prevođenje dostavljenih tekstova uključujući lekturu, stručnu redakturu i korekturu, suradnju kod narudžbe i isporuke, suradnju tijekom procesa prevođenja prilikom svake sukcesivno zatražene usluge prijevoda.

Prevoditelj.com izvršava usluge prema pisanom zahtjevu naručitelja, pojedinačnoj ponudi i narudžbi naručitelja.

Lektura obuhvaća jezični pregled, i to: uklanjanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka te stilsku prilagodbu duhu jezika. Lektor neće bez konzultacija s predstavnicima naručitelja mijenjati stručnu terminologiju. U slučaju neslaganja s nekim terminom upozorit će na problem i u napomeni sugerirati bolje rješenje.

Redaktura obuhvaća pregled i stručnu redakturu prevedenih tekstova na temelju analize izvornog teksta i prijevoda. Redaktura obuhvaća osobito provjeru točnosti pravnih i tehničkih pojmova, prijedloga odgovarajućih pravnih i tehničkih termina kao i uređenje teksta prijevoda sukladno normo tehničkim pravilima, pravopisu i gramatici hrvatskog jezika, imajući pri tome u vidu sve posebnosti teksta. Redaktori su dužni pri izboru odgovarajućih pravnih i tehničkih termina i pojmova predlagati rješenje u duhu pravnog nazivlja i tradicije, ali da se pri tome ne mijenja smisao i posebnost izvornog teksta.

Prevedeni tekstovi isporučuju se u elektroničkom obliku, u pravilu elektroničkom poštom, a iznimno na CD-u ili drugom mediju za pohranu podataka, u .doc, .docx ili drugom formatu prihvatljivom za naručitelja. Pored isporuke prijevoda u elektroničkom obliku naručitelj može tražiti i isporuku prevedenih tekstova (ovjerenih ili neovjerenih) na papiru.